BP Consult

Servicii

1. MONITORIZREA OPORTUNITATILOR DE FINANTARE​

Informare periodică asupra oportunităţilor de finanţare

Încadrarea proiectului pe linia de finanţare potrivită

Verificarea eligibilităţii solicitantului, eligibilitatea proiectului si efectuarea de recomandari sau propunerea de solutii alternative

Consultanta pentru stabilirea obiectivelor investitionale

 

2. ELABORAREA PROIECTULUI

Verificarea administrativa a documentelor anexe
Scrierea cererii de finantare
Evaluare economico – financiara
Întocmirea studiilor de fezabilitate
Întocmirea planurilor de afaceri
Analiza cost beneficiu si planificarea investiţiei
Întocmirea documentaţiei complete de finantare
Asistenta pe perioada evaluarii proiectului

3. MANAGEMENTUL PROIECTULUI FINANTAT

Asistenta la obtinerea si intocmirea documentelor necesare in faza de contractare
Asistenţă in domeniul procedurilor de achiziţii desfăşurate după semnarea contractului de finanţare
Întocmirea documentaţiei de rambursare
Consultanţă în domeniul informării şi publicităţii obligatorii
Întocmirea rapoartelor de progres si a raportului final