BP Consult

POR

Nr. Crt.Denumire beneficiarTitlu ProiectValoarea totala a proiectului (RON)Ajutor financiar nerambursabil (RON)
1ORASUL INTORSURA BUZAULUIReabilitare, modernizare si extindere Liceul Teoretic “Mircea Eliade”8,855,0617,208,083
2CONSILIUL JUDETEAN COVASNAReabilitarea si consolidarea drumului judetean DJ 113, Tg. Secuiesc – Turia – Balvanyos – Bixad, km 1+000 – 35+05071,626,52258,608,236
3CONSILIUL LOCAL COMUNAL ZAGONReabilitarea, modernizarea si dotarea scolii cu clasele I-VII Mikes Kelemen3,983,5743,117,138
4MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHEReabilitarea, modernizarea si extinderea cladirilor Liceului Teoretic Szekely Miko11,271,3798,338,886
5CONSILIUL JUDETEAN COVASNAReabilitarea ansamblului Muzeului National Secuiesc, Sfantu Gheorghe17,842,64111,350,472
6SC. JDER SRL.Achizitia de utilaje si echipamente moderne necesare activitatii de productie la Sc. Jder Srl.385,070226,512
7SC. IMPERIAL HOTEL MANAGEMENT SRL.Crearea si extinderea infrastructurii balneare si de agrement a hotelului “Best Western Balvanyos”12,201,3575,638,767
8MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHECrearea si modernizarea infrastructurii de agrement Sugas Bai, Municipiul Sfantu Gheorghe – utilitati publice-private6,477,4682,350,856
9MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHEAmenajarea spatiilor pietonale din centrul istoric al Municipiului Sfantu Gheorghe5,740,4263,913,205
10MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHECrearea si amenajarea spatiilor verzi din strada Cimitirului, Municipiul Sfantu Gheorghe2,960,1602,133,289
11MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHEReabilitarea si echiparea cantinei sociale din Municipiul Sfantu Gheorghe1,496,3071,025,040
12MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHEReabilitarea unor strazi din zona de actiuna urbana a Municipiului Sfantu Gheorghe14,110,79011,640,041
13MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHEAmenajare parcaje subterane si supraetajate pentru autoturisme din Municipiul Sfantu Gheorghe26,525,13813,238,785
14MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHERestaurarea, refunctionalizarea “Casei Bene” din Municipiul Sfantu Gheorghe2,083,0191,594,019
15SC. PRESTARI SERVICII DENTABEL SRL.Achizitie de echipamente specializate pentru asistenta stomatologica146,52578,959
16SC AUTO-LIVORNO SRLACHIZIŢIE DE UTILAJE ŞI ECHIPAMENTE SPECIFICE ACTIVITĂŢII DE REPARARE ŞI ÎNTREŢINERE A AUTOVEHICULELOR529,212367,736
17SC PROTERM SRLACHIZIŢIE DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE SPECIALIZATE, NECESARE LUCRĂRILOR DE INSTALAŢII ŞI STUDII GEOTEHNICE742,153598,511
18SC EUROBUILDING SRLDEZVOLTAREA ACTIVITĂŢII S.C. EUROBUILDING S.R.L. PRIN ACHIZIŢIA DE UTILAJE NOI ŞI CREAREA DE LOCURI DE MUNCĂ1,459,543823,935
19S.C. H.I.CO.A PRODUCTIE SI SERVICII S.R.L. DEZVOLTAREA ACTIVITĂŢII S.C. H.I.CO.A PRODUCTIE SI SERVICII S.R.L. PRIN ACHIZIŢIA DE UTILAJE NOI ŞI CREAREA DE LOCURI DE MUNCĂ1,375,231808,959
20S.C. OMEXIM EXPORT-IMPORT S.R.L. DIVERSIFICAREA ACTIVITĂŢII S.C. OMEXIM EXPORT-IMPORT S.R.L. PRIN ACHIZIŢIA UNUI ECHIPAMENT ÎNALT TEHNOLOGIZAT ŞI CREAREA DE NOI LOCURI DE MUNCĂ1,341,175874,760
21SC ZAKI-STUDIO SRLDIVERSIFICAREA ACTIVITĂŢII S.C. ZAKI-STUDIO S.R.L. PRIN ACHIZIŢIA DE ECHIPAMENTE SPECIFICE ŞI CREAREA DE LOCURI DE MUNCĂ183,571107,983
22S.C. PROIECT „R” S.R.L.DIVERSIFICAREA ACTIVITĂŢII S.C. PROIECT ”R” S.R.L. PRIN CREAREA UNUI CENTRU DE AGREMENT SPORTIV, RECTREATIV ŞI DISTRACTIV1,012,812582,429
23ORAŞUL BARAOLT„REABILITARE ŞI MODERNIZARE BĂI CARBOGAZOASE BIBORŢENI ORAŞ BARAOLT”5,537,3732,560,815
TOTAL197,886,508137,187,416