PROIECTE DE SUCCES

POR Program Operational Regional
Nr. Crt. Denumire beneficiar Titlu Proiect Valoarea totala a proiectului (RON) Ajutor financiar nerambursabil (RON)
1 ORASUL INTORSURA BUZAULUI Reabilitare, modernizare si extindere Liceul Teoretic “Mircea Eliade” 8.855.061 7.208.083
2 CONSILIUL JUDETEAN COVASNA Reabilitarea si consolidarea drumului judetean DJ 113, Tg. Secuiesc – Turia – Balvanyos – Bixad, km 1+000 – 35+050 71.626.522 58.608.236
3 CONSILIUL LOCAL COMUNAL ZAGON Reabilitarea, modernizarea si dotarea scolii cu clasele I-VII Mikes Kelemen 3.983.574 3.117.138
4 MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE Reabilitarea, modernizarea si extinderea cladirilor Liceului Teoretic Szekely Miko 11.271.379 8.338.886
5 CONSILIUL JUDETEAN COVASNA Reabilitarea ansamblului Muzeului National Secuiesc, Sfantu Gheorghe 17.842.641 11.350.472
6 SC. JDER SRL. Achizitia de utilaje si echipamente moderne necesare activitatii de productie la Sc. Jder Srl. 385.070 226.512
7 SC. IMPERIAL HOTEL MANAGEMENT SRL. Crearea si extinderea infrastructurii balneare si de agrement a hotelului “Best Western Balvanyos” 12.201.357 5.638.767
8 MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE Crearea si modernizarea infrastructurii de agrement Sugas Bai, Municipiul Sfantu Gheorghe – utilitati publice-private 6.477.468 2.350.856
9 MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE Amenajarea spatiilor pietonale din centrul istoric al Municipiului Sfantu Gheorghe 5.740.426 3.913.205
10 MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE Crearea si amenajarea spatiilor verzi din strada Cimitirului, Municipiul Sfantu Gheorghe 2.960.160 2.133.289
11 MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE Reabilitarea si echiparea cantinei sociale din Municipiul Sfantu Gheorghe 1.496.307 1.025.040
12 MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE Reabilitarea unor strazi din zona de actiuna urbana a Municipiului Sfantu Gheorghe 14.110.790 11.640.041
13 MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE Amenajare parcaje subterane si supraetajate pentru autoturisme din Municipiul Sfantu Gheorghe 26.525.138 13.238.785
14 MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE Restaurarea, refunctionalizarea “Casei Bene” din Municipiul Sfantu Gheorghe 2.083.019 1.594.019
15 SC. PRESTARI SERVICII DENTABEL SRL. Achizitie de echipamente specializate pentru asistenta stomatologica 146.525 78.959
16 SC AUTO-LIVORNO SRL ACHIZIŢIE DE UTILAJE ŞI ECHIPAMENTE SPECIFICE ACTIVITĂŢII DE REPARARE ŞI ÎNTREŢINERE A AUTOVEHICULELOR 529.212 367.736
17 SC PROTERM SRL ACHIZIŢIE DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE SPECIALIZATE, NECESARE LUCRĂRILOR DE INSTALAŢII ŞI STUDII GEOTEHNICE 742.153 598.511
18 SC EUROBUILDING SRL DEZVOLTAREA ACTIVITĂŢII S.C. EUROBUILDING S.R.L. PRIN ACHIZIŢIA DE UTILAJE NOI ŞI CREAREA DE LOCURI DE MUNCĂ 1.459.543 823.935
19 S.C. H.I.CO.A PRODUCTIE SI SERVICII S.R.L. DEZVOLTAREA ACTIVITĂŢII S.C. H.I.CO.A PRODUCTIE SI SERVICII S.R.L. PRIN ACHIZIŢIA DE UTILAJE NOI ŞI CREAREA DE LOCURI DE MUNCĂ 1.375.231 808.959
20 S.C. OMEXIM EXPORT-IMPORT S.R.L. DIVERSIFICAREA ACTIVITĂŢII S.C. OMEXIM EXPORT-IMPORT S.R.L. PRIN ACHIZIŢIA UNUI ECHIPAMENT ÎNALT TEHNOLOGIZAT ŞI CREAREA DE NOI LOCURI DE MUNCĂ 1.341.175 874.760
21 SC ZAKI-STUDIO SRL DIVERSIFICAREA ACTIVITĂŢII S.C. ZAKI-STUDIO S.R.L. PRIN ACHIZIŢIA DE ECHIPAMENTE SPECIFICE ŞI CREAREA DE LOCURI DE MUNCĂ 183.571 107.983
22 S.C. PROIECT „R” S.R.L. DIVERSIFICAREA ACTIVITĂŢII S.C. PROIECT ”R” S.R.L. PRIN CREAREA UNUI CENTRU DE AGREMENT SPORTIV, RECTREATIV ŞI DISTRACTIV 1.012.812 582.429
23 ORAŞUL BARAOLT „REABILITARE ŞI MODERNIZARE BĂI CARBOGAZOASE BIBORŢENI ORAŞ BARAOLT” 5.537.373 2.560.815
  TOTAL 197.886.508 137.187.416
PPOS CCE Program Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice – Mari
Nr. crt. Denumire beneficiar Titlu Proiect Valoarea totala a proiectului (RON) Ajutor financiar nerambursabil (RON)
1 SC. VALDEK IMPEX SRL. Cresterea competitivitatii economice a Sc. Valdek Impex Srl. Prin achizitionarea de utilaje complexe in domeniul constructiilor 12.797.514 6.450.000
2 SC TIPOGRAFIA DEICO SRL MODERNIZAREA ACTIVITĂŢII ŞI CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE A S.C. TIPOGRAFIA DEICO S.R.L. PRIN ACHIZIŢIA DE ECHIPAMENTE ÎNALT TEHNOLOGIZATE SPECIFICE FABRICĂRII AMBALAJELOR 8.768.033 4.787.541
3 SC “D-TOYS” SRL MODERNIZAREA ACTIVITĂŢII SC ”D-TOYS’’ SRL PRIN ACHIZIŢIA UNUI ECHIPAMENT ÎNALT TEHNOLOGIZAT 8.950.566 4.189.048
4 SC DORNSEIFF NACELE SRL Extinderea  SC. DORNSEIFF NACELE  SRL prin achiziţia unui echipament înalt tehnologizat 14.903.402 6.315.750
5 SC GESA PARKET SRL Dezvoltarea  SC. GESA PARKET  SRL prin  achiziţia  de echipamente şi tehnologii moderne pentru producţia de  podele din lemn neasamblate 12.208.921 6.375.000
TOTAL 57.628.435 28.117.339
PPOS CCE Program Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice – Mici
Nr. crt. Denumire beneficiar Titlu Proiect Valoarea totala a proiectului (RON) Ajutor financiar nerambursabil (RON)
1 SC. GAS SYSTEMS COMPANY SRL. Cresterea competitivitatii economice a Sc. Gas Systems Company Srl. prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice lucrarilor de constructii 647.512 377.948
2 SC. FERU – TEC SRL. Extinderea capacitatii de productie si modernizarea activitatii Sc. Feru – Tec Srl. Prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice prelucrarii tamplariei PVC 814.811 476.360
3 SC TIPOGRAFIA DEICO SRL CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE A S.C. TIPOGRAFIA DEICO S.R.L. PRIN ACHIZIŢIA UNUI ECHIPAMENT ÎNALT TEHNOLOGIZAT SPECIFIC FABRICĂRII AMBALAJELOR 2.239.798 1.064.999
4 SC D-TOYS SRL CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII S.C. ”D-TOYS” S.R.L. PRIN ACHIZIŢIA UNUI ECHIPAMENT ÎNALT TEHNOLOGIZAT 2.274.843 1.064.998
5 SC VALDEK IMPEX SRL CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII S.C. ”VALDEK IMPEX” S.R.L. PRIN ACHIZIŢIA DE UTILAJE PERFORMANTE 2.211.000 1.065.000
6 SC EX-FOR SRL CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII S.C. EX-FOR S.R.L. PRIN ACHIZIŢIA DE ECHIPAMENTE ÎNALT TEHNOLOGIZATE 1.311.729 629.869
7 SC HIDRAULICA SRL Consolidarea sectorului productiv şi creşterea competitivităţii economice a SC HIDRAULICA SRL prin achiziţia unui utilaj inalt tehnologizat 1.024.527 490.900
8 SC TRICOMSERV SA CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII SC TRICOMSERV SA PRIN ACHIZIŢIA DE ECHIPAMENTE SPECIFICE ÎNALT TEHNOLOGIZATE 1.003.194 464.039
9 SC TRIBOX SRL Echiparea întreprinderii TRIBOX cu un utilaj tehnologic performant pentru creşterea productivităţii 132.036 73.294
10 SC CARPATGRAF SA MODERNIZAREA ACTIVITĂŢII S.C. CARPATGRAF S.A.PRIN ACHIZIŢIA UNUI ECHIPAMENT ÎNALT TEHNOLOGIZAT 1.616.505 858.159
11 SC. LASER DT SRL. „MODERNIZAREA ACTIVITĂŢII SC. LASER DT SRL. PRIN ACHIZIŢIA UNUI ECHIPAMENT ÎNALT TEHNOLOGIZAT” 1.735.103 899.072
12 SC SEBERT TEHNOLOGIE SRL CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII SC. SEBERT TEHNOLOGIE SRL. PRIN EXTINDEREA ŞI MODERNIZAREA ACTIVITĂŢII 2.222.052 979.353
  TOTAL 17.233.110 8.443.991
Minimis
Nr. crt. Denumire beneficiar Valoarea totala a proiectului (RON) Ajutor financiar nerambursabil (RON)
1 SC. TERMOFARC SRL. 1.019.396 856.635
2 SC. PROD PREST CONNECTION SRL. 960.410 849.920
3 SC AQUAMIX SRL 437.652,5 393.887,25
4 SC IQ GAMES SRL 442.240,99 399.816,00
5 SC PLAMETCO SRL 615.558,00 444.240,00
6 SC DOMITORIS SRL 417.585,60 375.827,04
7 SC TRIP SRL 488.664,00 439.797,60
8 SC SEBERT TEHNOLOGIE SRL 1.047.073,66 444.240,00
  5.428.580,75 4.204.362,89
PNDR Programul National de Dezvoltare Rurala
Nr. Crt Denumire beneficiar Titlu Proiect Valoarea totala a proiectului (RON) Ajutor financiar nerambursabil (RON)
1 PFA. MULLER ZOLTAN Modernizare ferma de vaci cu lapte prin achizitionare de utilaje agricole noi 566.191 309.264
2 PFA. MARKO LAJOS Achizitie utilaje agricole noi 374.441 188.794
3 PFA. MARKO ISTVAN Achizitie utilaj agricol nou 166.263 82.980
4 SC. SARGETIA SRL. Constructie ferma vaci cu lapte 95 de capete 7.192.408 3.603.582
5 SC. DINO PARC SRL. Pensiune turistica rurala 2.095.893 859.036
6 SC. DALNAKI SRL. Pensiune turistica rurala 2.257.861 859.460
7 SC. R.P.L. SRL. Construire depozit frigorific si imprejmuire teren 1.920.784 802.002
8 SC. CRISTIAN TRADE SRL. Schimbare de functiune din locuinta in pensiune si extindere cu P+E+M 2.043.090 858.411
9 SA. SILV – ALIM Modernizarea fermei de vaci de lapte a societatii Silv-Alim din Baraolt 5.573.670 2.325.760
10 PFA. MARTON SZABOLCS Infiintare ferma de vaci 24 capete si dotare cu utilaje 1.008.441 651.908
11 PFA. SZOCS A. ATTILA Achizitie utilaje agricole noi 679.479 407.687
12 IF. NEMETH ATTILA Euroferma 40 vaci lapta si unitate de procesare lapte 3.638.312 2.172.727
13 SC. PENSIUNEA POIANA COSESTI SRL. Constructie pensiune turistica rurala 2.470.821 749.500
14 SC DEICANTO SRL Construire pensiune turistica rurala 1.162.790 199.956
15 SC KAEL ELECTRIC SRL „ACHIZIŢIE DE ECHIPAMENTE SPECIFICE LUCRĂRILOR DE INSTALAŢII ELECTRICE ÎN SPAŢIUL RURAL” 709.098 417.118
16 SC AS PROD LEMN SRL ACHIZIŢIA DE ECHIPAMENTE SPECIFICE FABRICĂRII DE PELEŢI PENTRU FOC 634.119 357.970
17 SC REMENYKE SRL REAMENAJARE ŞI EXTINDERE CLĂDIRE PENTRU PENSIUNE TURISTICĂ RURALĂ 3.028.732 877.100
18 SC B&D CASTLE MANAGEMENT SRL MODERNIZARE, MANSARDARE ŞI REFUNCŢIONALIZARE  CLĂDIRE EXISTENTĂ ÎN PENSIUNE TURISTICĂ 2.242.802 876.938
19 PF RACZ LILLA CONSTRUIRE COMPLEX DE AGREMENT ŞI RECREERE 1.667.380 877.100
20 I.I. SZEKELY BALAZS ACHIZITIE DE UTILAJE AGRICOLE 743.531 356.843
21 SC ANDY ZOOFARM SRL CONSTRUIRE FERMĂ DE VACI DE LAPTE ŞI UNITATE DE PRODUCERE ŞI PROCESARE A FURAJELOR CONCENTRATE 6.091.627 2.917.098
22 I.I. MULLER ZOLTAN ACHIZITIE DE UTILAJE AGRICOLE 1.017.675 492.424
23 DANCS V. ANNA-MARIA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ „INFIINTAREA UNEI  EXPLOATATII DE OVINE DE LAPTE CU SECTIE DE PROCESARE A LAPTELUI PENTRU OBTINEREA  DE BRANZETURI FERMENTATE” 5.627.074 2.722.773
24 SC ENGOB SRL „ACHIZIŢIE DE ECHIPAMENTE SPECIFICE ACTIVITĂŢII DE OLĂRIT” 47.584 40.447
25 CABINET STOMATOLOGIC DR. PĂPARĂ ”ACHIZIŢIE DE ECHIPAMENTE SPECIFICE ACTIVITĂŢII DE STOMATOLOGIE GENERALĂ” 78.303 49.336
26 PASZTORI REBEKA ZSUZSA ILDIKO „ACHIZITIE DE ECHIPAMENTE SPECIFICE ACTIVITATII DE OLARIT” 55.248 39.305
27 DUICU-GHIMBĂŞAN MONICA MARIA P.F.A. ÎNFIINŢARE FERMĂ DE PRODUCŢIE CIUPERCI 771.755 463.052
28 CSAKI ZITA-ERZSEBET ACHIZIŢIE DE UTILAJE AGRICOLE 580.819 281.038
28 COMUNA GHELINTA REABILITAREA SI MODERNIZAREA PIATA AGROALIMENTARA DIN COMUNA GHELINTA 491.728 393.211
29 COMUNA ESTELNIC RESTAURARE SI MODERNIZARE CASA DE CULTURA 658.513 444.882
30 BALINT ISTVAN Intr. Fam. ACHIZITIE DE UTILAJE AGRICOLE 590.818 238.233
31 CRISAN DARAGUS ERIKA PFA ACHIZITIE DE ECHIPAMENTE NECESARE PROCESARII LEGUMELOR PROVENITE DIN FERMA PROPRIE 95.772 57.463
32 COMUNA ZAGON REABILITAREA DRUMURILOR FORESTIERE: FE059, FE079, FE005, FE025, FE057, COMUNA ZAGON, JUDETUL COVASNA 7.549.163 6.060.973
33 COMUNA ZAGON DOTAREA SI ECHIPAREA CAMINELOR CULTURALE DIN SATELE ZAGON SI PAPAUTI 213.034 166.254
34 CABINET MEDICAL DE STOMATOLOGIE DR KESSERU MODERNIZARE CABINET MEDICAL STOMATOLOGIC 104.077 72.850
  TOTAL 64.149.296 32.273.475
TIC
Nr. crt. Denumire beneficiar Titlu Proiect Valoarea totala a proiectului (RON) Ajutor financiar nerambursabil (RON)
1 SC PERLA NEAGRA SRL SUSŢINEREA UTILIZĂRII TIC  LA SC DE SERVICII “PERLA NEAGRA” SRL 112.891 81.937
2 SC LASER DT SRL SUSŢINEREA UTILIZĂRII TIC  LA SC LASER DT SRL 112.891 81.937
3 SC PROD-AX SRL SUSŢINEREA UTILIZĂRII TIC  LA SC PRODUCŢIE “PROD-AX” SRL 81.825 57.131
4 SC BPC SRL SUSŢINEREA UTILIZĂRII TIC  LA SC BUSINESS PROJECT CONSULT SRL 48.271 35.036
5 TOTAL 355.879 256.041