SERVICII OFERITE

MONITORIZAREA OPORTUNITATILOR DE FINANTARE

 • Informare periodică asupra oportunităţilor de finanţare
 • Încadrarea proiectului pe linia de finanţare potrivită
 • Verificarea eligibilităţii solicitantului, eligibilitatea proiectului si efectuarea de recomandari sau propunerea de solutii alternative
 • Consultanta pentru stabilirea obiectivelor investitionale

ELABORAREA PROIECTULUI

 • Verificarea  administrativa a documentelor anexe
 • Scrierea cererii de finantare
 • Evaluare economico – financiara
 • Întocmirea studiilor de fezabilitate
 • Întocmirea planurilor de afaceri
 • Analiza cost beneficiu si planificarea investiţiei
 • Întocmirea documentaţiei complete de finantare
 • Asistenta pe perioada evaluarii proiectului

MANAGEMENTUL PROIECTULUI FINANTAT

 • Asistenta la obtinerea si intocmirea documentelor necesare in faza de contractare
 • Asistenţă in domeniul procedurilor de achiziţii  desfăşurate după semnarea contractului de finanţare
 • Întocmirea documentaţiei de rambursare
 • Consultanţă în domeniul informării şi publicităţii obligatorii
 • Întocmirea rapoartelor de progres si a raportului final